Blog

Kumpulan Tips dan Do�a Supaya Mempunyai Kehidupan Dunia dan Akhirat yang Bahagia

- Updated May 10, 2018

Tiap makhluk hidup yang bernafas, disamping mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, juga dengan berdoa memanjatkan harapan kepada Allah SWT. Sebagai pemilik tunggal alam semesta, tentulah permohonan doa kita akan dikabulkan jika tentunya disertai dengan amalan dan ibadah baik sebagainya .

Diantaranya yang kemungkinan menjadi acuan pada kehidupan ini yaitu merupakan sebuah pengharapan dan doa dihadapan Allah SWT dalam bentuk rangkaian kata-kata sekaligus pula perasaan di dalam diri.

Kebahagiaan yakni suatu suasana batin dan kondisi yang tentu masing-masing dari kita menginginkannya. Amatlah wajar Sebagai manusia, kita selalu memiliki harapan supaya bisa hidup bahagia, terlepas dari tiap liku-liku kehidupan yang dilewati.

Malahan, mayoritas dari kita yang menganggap kebahagiaan termasuk tujuan hidup yang hendak kita capai. Bentuk kebahagiaan itu pun bermacam-macam. Mungkin dari kita ada yang mengartikan kebahagiaan dalam bentuk keluarga yang damai dan satu sama lain saling memberi dukungan, dan juga ada yang mengartikan kebahagiaan itu adalah kebebasan secara materi yang mana membuat kita tak lagi merasakan kesusahan ketika memerlukan sesuatu.

Namun, apakah dari Anda tahu bahwa sejatinya bagi Islam definisi bahagia ialah amatlah luas daripada itu? Mengutip hadist riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa, �yang namanya kaya (ghina�) bukanlah dengan banyaknya harta (atau banyaknya kemewahan dunia). Namun yang namanya ghina� adalah hati yang selalu merasa cukup�. Maka dari itu, sebenarnya letak kebahagiaan adalah di dalam hati. Kemungkinan tak bisa dilihat secara kasat mata, tapi bisa kita rasakan.

Sumber kebahagiaan sejati ialah ketenangan yang bisa kita merasakannya di dalam hati. Hal tersebut termasuk dari anugerah dari Allah yang tidak terhitung harganya. Pasti setiap orang mau memiliki batin yang tenang, yang terhindar dari rasa khawatir.

Namun, tak semua orang dapat memperoleh kebahagiaan hakiki ini. Hal ini sebagian diantaranya disebabkan sebagian besar orang yang melupakan Allah, Dzat yang menciptakan kebahagiaan dan menciptakan ketentraman di jiwa yang sejati.

Hal ini ditunjukkan oleh Allah dalam surat Al Fath ayat 4. Oleh karena itu, bilamana kita mengharapkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, wajib bagi kita mengingat Allah dan istiqomah berdoa mengharap dihadapan Allah. Tentunya tidak ada kebahagiaan yang sebenarnya yang dapat kita memperolehkan tanpa dengan adanya rahmat dari Allah. Makanya, dibawah ini akan dibahas 2 doa bahagia dunia akhirat yang dapat kita kerjakan.

Islam Sebagai Agama yang Harmonis

Agama Islam sebagai agama yang menitikberatkan pada keseimbangan, yang mana berdamai dengan diri sendiri sangat diutamakan. Karena tentunya memang, sebagai manusia mereka senantiasapunya keinginan hati mereka merasakan ketentraman, serta juga berlimpah dengan berkah.

Oleh karena itu semua cuma bisa diperoleh dengan berdoa dan beribadah.

Islam yang memiliki arti �Selamat� telah banyak membawa inspirasi kepada masyarakat dengan rangkaian kata yang indah. Berkembangnya agama Islam lantaran kebanyakan isi dari Al-quran dan Al-hadist membahas berkaitan dengan keindahan.

Lebih mayoritas isinya yaitu penyemangat pada umatnya agar tetap cinta dengan Tuhan, alam, serta antar sesamanya. Maka dari itu, ada mayoritas kata mutiara Islam di dalam kitab tersebut.

Doa dalam Islam

Harapan dan doa menurut maknanya yaitu pendekatan diri kepada Allah disertai sepenuh hati, kebanyakan pula dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur�an. Malahan Al-Qur�an banyak menyebutkan pula bahwa tadharu� (berdoa dengan sepenuh hati) hanya bisa datang bilamana dibarengi dengan keikhlasan. Perihal ini merupakan kebiasaan yang diamalkan oleh orang-orang shalih.

Dengan ikhlas berdoa akan mampu meningkatkan kemantapan jiwa, sehingga doa kepada Allah akan selalu dimohonkan, entah saat-saat keadaan senang atau di momen kondisi di bawah, dalam menderita atau saat kebahagiaan, entah susah maupun dalam keleluasaan.

Doa Sapu Jagat

Fadhilah doa ini tentunya sudah kita mengetahui sejak lama agar selalu kita lafadzkan tiap-tiap berakhirnya sholat, terutama salat fardhu. Bacaan doa ini dalam Bahasa Arab adalah �Rabbanaa aatinaa fiddunnyaa hasanah, waqinaa �adzaa ban naar�. Dalam Bahasa Indonesia doa ini bermakna, �Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia serta kebaikan hidup di akhirat dan jagalah kami dari siksa api neraka�.

Dengan baca doa ini, kita tak sekedar memohon kebahagiaan di dunia, melainkan juga meminta selamatnya kehidupan di akhirat nantinya. Tentunya memang inilah tujuan hidup seorang mukmin yang sebenarnya.

Doa memohon kesejahteraan dunia akhirat

Kemudian, ialah doa supaya mengharapkan ampunan serta kesejahteraan. Dalam Bahasa Arab, doa ini berbunyi �Allahumma innaa nas alukal �afwa wal ‘aafiyata fiddiini wad dun-ya wal aakhiroti�. Artinya, �Ya Allah, kami mohon ampunan kepada-Mu serta limpahkan kesejahteraan agama dunia serta akhirat�. Tidak lupa juga kita wajib juga memohon keselamatan dari penyakit. Sejatinya, seseorang yang dihadapkan dengan penyakit ataupun melakukan dosa maksiat tak akan mampu mencicipi kebahagiaan dunia akhirat.

Maka dari itu, sebaiknya kita memohon pertolongan Allah untuk dijauhkan dari penyakit dan maksiat yang mungkin dapat menimpa kita sebagai insan yang biasa.

Itulah 2 doa supaya kita bahagia dunia serta akhirat.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *