Blog

Pingin Bahagia Dunia dan Akhirat? Mari Baca Tips dan Kumpulan Doa-doanya

- Updated May 11, 2018

Tiap-tiap insan yang bernafas, selain mencari nafkah dalam rangka menafkahi keluarga, disertai juga dengan bermunajat memohonkan harapan pada Allah SWT. Sebagai penguasa alam semesta, tentulah doa-doa kita akan dikabulkan kalau memang disertai dengan ibadah dan amalan anjuran lainnya .

Diantaranya yang kemungkinan digunakan sebagai patokan bagi kehidupan ini yaitu merupakan suatu pengharapan dan doa pada Allah SWT melalui untaian kata-kata sekaligus pula suasana batin pada diri kita.

Kebahagiaan yakni sebuah perasaan dan keadaan yang tentunya kita semua menginginkannya. Sebagai seorang manusia, sangatlah wajar bilamana kita selalu berkeinginan untuk hidup bahagia, terlepas dari setiap liku-liku kehidupan yang dilewati.

Malahan, mayoritas dari kita yang menganggap kebahagiaan sebagai tujuan hidup yang akan kita kejar. Bentuk kebahagiaan itu pun . Sebagian orang yang memaknai kebahagiaan dalam bentuk damai dan tentramnya keluarga dan satu sama lain saling mendukung, dan ada juga yang mengartikan kebahagiaan dalam bentuk kebebasan materi yang membuat kita tidak lagi kesulitan ketika memerlukan sesuatu.

Akan tetapi, tahukah Anda bahwa sesungguhnya berdasarkan pandangan Islam definisi bahagia ialah jauh lebih luas daripada definisi-definisi tadi? Dalam hadist riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa, �yang namanya kaya (ghina�) bukanlah dengan banyaknya harta (atau banyaknya kemewahan dunia). Namun yang namanya ghina� adalah hati yang selalu merasa cukup�. Maka dari itu, letak sesungguhnya kebahagiaan adalah dalam hati. Mungkin tak terlihat lewat kasat mata, namun dapat kita rasakan.

Kebahagiaan sejati bersumber ketenangan yang kita semua dapat merasakannya dalam hati. Hal ini pemberian atau anugerah Allah yang tidak terhitung banyaknya. Tentu setiap orang mau memiliki jiwa yang tentram, yang jauh dari rasa khawatir.

Akan tetapi, tidak setiap orang dapat mendapatkan kebahagiaan hakiki ini. Dari semua itu salah satunya karena mayoritas orang yang melupakan Tuhannya, Dzat yang mengasih kebahagiaan dan menciptakan kedamaian di jiwa yang sejati.

Hal ini diterangkan oleh Allah dalam surat Al Fath ayat 4. Oleh sebab itu, bilamana kita meminta kebahagiaan di dunia serta juga akhirat, wajib bagi kita senantiasa berdzikir Allah dan selalu berdoa bermunajat kepada Allah. Tentunya tidak ada kebahagiaan yang sebenarnya yang dapat kita mendapatkannya tanpa kehadiran rahmat dari Allah. Oleh sebab itu, berikut kita akan membahas 2 doa bahagia dunia akhirat yang bisa kita panjatkan.

Islam Sebagai Agama yang Harmonis

Agama Islam merupakan agama yang mementingkan keseimbangan, sehingga berdamai dengan diri sendiri benar-benar diutamakan. Karena tentunya, sebagai manusia mereka senantiasapunya harapan hati mereka tentram, dan juga berlimpah akan keberkahan.

Dan hal tersebut hanya dapat digapai dengan melakukan doa dan ibadah.

Islam yang memiliki arti �Selamat� telah membawa inspirasi kepada masyarakat dengan rangkaian kata yang indah. Berkembangnya Islam dikarenakan kebanyakan isi dari Al-quran dan Al-hadist membahas tentang keindahan.

Lebih sebagian besar isinya merupakan penyemangat bagi penganutnya supaya terus sayang dengan Tuhan, alam, dan juga sesamanya lainnya. Oleh karena itu, terdapat mayoritas kata mutiara Islam di dalam kitab tersebut.

Doa dalam Islam

Doa dan harapan berdasarkan pengertiannya yaitu pendekatan diri pada Allah dengan sepenuh hati, kebanyakan pula diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur�an. Malahan Al-Qur�an mayoritas menyebutkan juga kalau tadharu� (berdoa dengan sepenuh hati) cuma dapat datang bila di sertai rasa ikhlas. Hal itu termasuk dari kebiasaan yang diamalkan oleh orang-orang shalih.

Berdoa dengan hati yang ikhlas akan bisa menambah keseriusan jiwa, sehingga doa pada Allah akan senantiasa diharapkan, baik di momen keadaan senang atau dalam keadaan susah, ketika sengsara ataupun saat kebahagiaan, baik susah maupun dalam kemudahan.

Doa Sapu Jagat

Fadhilah doa ini kemungkinan telah kita mengetahui semenjak lama supaya senantiasa kita lafadzkan tiap selesai solat, khususnya salat fardhu. Bacaan doa ini dalam Bahasa Arab ialah �Rabbanaa aatinaa fiddunnyaa hasanah, waqinaa �adzaa ban naar�. Dalam Bahasa Indonesia doa ini mempunyai arti, �Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia serta kebaikan hidup di akhirat dan jagalah kami dari siksa api neraka�.

Dengan membaca doa ini, kita tidak Cuma meminta kebahagiaan di dunia, tapi pula mengharapkan keselamatan kehidupan di akhirat nantinya. Tentunya inilah tujuan hidup seorang mukmin yang sejatinya.

Doa mengharapkan kesejahteraan dunia akhirat

selanjutnya, ialah doa supaya mengharapkan ampunan dan juga kesejahteraan. Dalam Bahasa Arab, doa ini berbunyi �Allahumma innaa nas alukal �afwa wal ‘aafiyata fiddiini wad dun-ya wal aakhiroti�. Artinya, �Ya Allah, kami mohon ampunan pada-Mu serta limpahkan kesejahteraan agama dunia serta akhirat�. Tidak luput pula kita wajib juga mengharapkan selamat dari penyakit. Sejatinya, seseorang yang menghadapi penyakit ataupun mengerjakan dosa maksiat tidak akan mampu merasakan kebahagiaan dunia akhirat.

Oleh sebab itu, seharusnya kita memohon pertolongan Allah untuk dijauhkan dari penyakit dan maksiat yang kemungkinan bisa menimpa kita sebagai insan yang biasa.

Demikianlah 2 doa supaya kita bahagia dunia serta akhirat.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *